··▪●♦ برگ های سپید دفتر من ♦●▪··

فرش سپید
خبر دارم که اومدی با اینکه تو بی خبری // دلم گواهی میده که بازم تو پشت این دری // تو اومدی تا شب نیاد ، تو اومدی که غم بره // تو اومدی تا خیره شم به خندت و دلم بره // تو اومدی که بی کسی سر نبره حوصلمو // که بندازم به زیر پات فرش سپید دلمو
+نوشته شده در شنبه 3 / 11 / 1391برچسب:فرش سپید,ساعت19:59توسط النـــــــــــــاز |